Aktuální stav

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je nutné se na každé vyšetření telefonicky objednat! Pro objednání volejte na číslo 773 044 474. Do ordinace vstupujte pouze s respirátorem ( i děti starší 2 let ). Děkujeme za pochopení.

V zájmu ochrany vašeho dítěte i vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci

1 . Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat. Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2 . K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3 . Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4 . Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP ( výjimka jen po dohodě s lékařem )

5 . Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakrytá ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

6 . Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednání.

7 . Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení .

8 . Nedotýkejte so zbytečně povrchů / kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, … ), pokud to není nezbytně nutné.

9 . Zajistěte, aby vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe ( za ruku, na svém klíně, na sousední židli ).

10 . Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

11 . Při použití WC dodržujte hygienické zásady ( spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12 . Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky , které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad ( nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13 . Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14 . Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření ) umytí povrchů, desinfekce, větrání ) vyžaduje potřebný čas.

15 . Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…

16 . Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.