Sazebník zdravotní péče poskytované za úhradu

V souladu s vyhl.MZ ČR č. 467/1992 jsou následující výkony, prohlídky a vyšetření prováděny za přímou finanční úhradu po zaplacení příslušného finančního obnosu. Pacient musí být předem seznámen s výší požadované úhrady.

1. Lékařské vyšetření pro řidičské oprávnění – 500,- Kč

2. Lékařské vyšetření pro držitele potravinářského průkazu – 500,- Kč

3. Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost – 300,- Kč

4. Lékařské vyšetření pro držitele sportovního průkazu – 300,- Kč

5. Výpisy, zprávy a potvrzení pro orgány činné v trestním řízení a pro potřeby soudu na vlastní žádost – 300,- Kč

6. Přihláška na SŠ, SOU i VŠ (posudek na 1 přihlášku) – 100,- Kč

7. Vystavení duplikátu „Zdravotní a očkovací průkaz“ – 300,- Kč

8. Vyplnění formuláře při nástupu do jeslí a mateřské školy – 100,- Kč

9. Posudek o zdravotním stavu na základě předchozí JPP a dokumentace pacienta (zdrav. Způsobilost, apod.) – 100,- Kč

10. Nástupní a výstupní prohlídka – 500,- Kč

11. Prohlídka před interrupcí – 500,- Kč

12. Vypsání “ Zprávy ošetřujícího lékaře“ na formulář – Oznámení úrazu – 200 ,- Kč

– Výpočet bolestného – 200,- Kč

13. Aplikace očkování nad rámec povinného očkování – 150,- Kč

14. Aplikace náušnic (1 ks.) – 250,- Kč